Villa S2 IJburg Amsterdam

Project:Villa S2 IJburg Amsterdam
Plaats:Amsterdam
Gerealiseerd in:2012


NobelWood® Gevelbekleding Villa op het Oostelijk Rieteiland van IJburg

Architect: MARC architects
Fotograaf: Raphael Drent

Op het Oostelijk Rieteiland van IJburg is een prachtige villa gerealiseerd naar ontwerp van architect Marc van Driest. In het ontwerp wordt een balans gevormd tussen techniek, functie, kosten en esthetiek. Het geheel is daardoor niet alleen mooi maar ook intelligent met een hoge kwaliteit en oog voor duurzame aspecten.

De woning heeft een technisch hoogstaande detaillering en een afwerking die in dienst staat van het ruimtelijk ontwerp. Gesloten geveldelen zijn bekleed met witte natuurstenen panelen waardoor het huis in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Voor de houten geveldelen is gebruik gemaakt van NobelWood® met een warme en natuurlijke uitstraling.

Als alternatief voor tropisch hardhout is de keuze gemaakt om NobelWood®, gemodificeerd hout op basis van biopolymerisatie. Het hout wordt met biopolymeren uit suikerriet tot in de kern gemodificeerd. Het resultaat is een product met de uitstraling van hoogwaardige hardhout soorten. De basis is dennenhout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen op basis van FSC®-certificering.

Onlangs heeft het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) het duurzaamheidskeurmerk DUBOkeur® afgeven voor NobelWood® houten gevelbekleding. Hiervoor wordt gekeken naar het specifieke toepassingsgebied van een product. Het doel van DUBOkeur® is het topsegment van bouwproducten op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken. Voor de beoordeling worden verschillende milieueffecten in kaart gebracht.

Basis voor de DUBOkeur® beoordeling is een analyse van vijftien milieueffecten zoals de impact van CO2 op het broeikaseffect. Verschillende producten worden met elkaar onderling vergeleken aan de hand van wetenschappelijke LCA gegevens. Dit staat voor LevensCyclusAnalyse waarmee de milieubelasting van een product ‘van wieg tot graf’ wordt berekend. In het traject van wieg tot graf zijn drie fases te onderscheiden: productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde van levensduurfase.

Naast de beperkte milieubelasting is een belangrijk aspect voor NobelWood® binnen de toepassing in de Villa S2 IJburg de gelijkmatige vergrijzing. Doordat er alleen fout vrij spinthout wordt toegepast voor de productie van NobelWood® is het materiaal homogeen. Hierdoor is er sprake van een gelijkmatige vergrijzing van het materiaal. Dit sluit goed aan bij het strakke moderne ontwerp met de kubus als basisvorm.

Waar het exterieur wordt gekenmerkt door duurzame en natuurlijke materialen is de woning ook energiezuinig en vrijwel energieneutraal.
 


Toegepast product:

Fiep Westendorp 1 2.jpg
NobelWood. Een geniaal alternatief voor tropisch hardhout.

NobelWood