• Home
  • » Nieuws
  • » Persbericht - Foreco gaat samenwerken met Bare Tre

Persbericht - Foreco gaat samenwerken met Bare Tre - 20/11/2017

<h1><span lang="EN-GB">Press release Foreco Group</span></h1>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">20-11-2017</span></p>
<h3>Foreco signs agreement for NobelWood distribution in Norway with Bare Tre<br></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Foreco is delighted to announce that Bare Tre (only tree) in Norway will start sales and marketing activities of NobelWood<span>&reg;</span> (FRX). The partnership will focus on the introduction of NobelWood<span>&reg;</span> as an alternative for tropical hardwood. With a new fire-retardant product named NobelWood FRX it will provide a unique offer. NobelWood<span>&reg;</span> is a newly developed product based on the fastest growing pine and a bio-resin based on agricultural waste (bagasse). Bare Tre will look for new opportunities with NobelWood<span>&reg;</span> and other opportunities in the group, such as IJreka Playgrounds.</span></p>
<h3><span lang="EN-GB">Bare Tre and Foreco</span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">The Norwegian company Bare Tre and the Dutch company Foreco are partners to introduce NobelWood FRX to the Norwegian market. The fire retardant treatment can also be used on other kinds of timbers (labelled SafeWood FRX) to provide a variety of products for the new market. Bare Tre will focus on timber cladding materials with Euroclass B-S1,d0 based on a weather resistant polymer treatment.</span></p>
<h3><span lang="EN-GB">alternative for tropical hardwood</span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Based on wood modification Foreco introduced NobelWood&reg;, an award-winning alternative for tropical hardwood. During a development and testing period of over 10 years, Foreco has managed to position the product in the Netherlands. A variety of award winning project have been realized over the past years, and several architects recognize the unique possibilities with NobelWood&reg;.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">NobelWood is an attractive alternative to tropical hardwood made from the fastest-growing pine wood on earth and agricultural waste (bagasse). The timber from sustainable managed forests is fully impregnated with bio-polymers from bagasse to create a high quality alternative for tropical hardwood. Testing shows the resulting NobelWood has a durability class I.</span></p>
<h3><span><span lang="EN-GB">100% renewable building material</span></span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">The Dutch institute for building and ecology (NIBE) performed an indicative assessment to determine the environmental impact of NobelWood. They concluded that usage of bio-polymerized wood has less impact on the environment than comparable building solution and awarded Foreco with their trademark DUBOkeur&reg;.</span><span><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">DUBOkeur<sup>&reg;</sup>&nbsp;is a classification in which different products are compared with each other. It is based on calculation with scientific Life Cycle Assessment (LCA) data. </span></p>
<h3><span lang="EN-GB">NobelWood FRX for fire safe solutions</span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">In cooperation with Arch Timber Protection, Foreco has developed timber products which comply with the current fire safety regulations. With NobelWood FRX Foreco offers the opportunity to apply a weatherproof fire retardant without losing the natural appearance. The fire retardant gives protection according to B-S1, d0. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">This material does not need maintenance or a coating so it can be applied to cladding projects without risks. The lack of maintenance requirements provides financial benefits on the long term. Besides that it offers insurance companies and fire services the warranty the timber is in accordance with the Construction Products Regulations, even on the long term.</span></p>
<h3><span lang="EN-GB">Extensively tested</span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">The technology for NobelWood FRX has an impressive 40-year track record of proven stability and safety in numerous significant projects. The technology has been independently tested and comprehensively certified. The UK Wood Protection Association (WPA) has recognised it as the only Approved-status leach resistant, fire retardant treatment for timber.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <br> For more information please contact KlaasJan Swager, marketing director of Foreco. Tel. +31 529 43 1548, email: </span><a href="mailto:k.swager@foreco.nl"><span lang="EN-GB">k.swager@foreco.nl</span></a></p>
<p class="MsoNormal">Click here for the <a href="media/2985-Persbericht Press release Foreco-BARE3.pdf">press-release</a></p>
<p><span lang="EN-US">Espen N&oslash;kleby Rustestuen (left) of Bare Tre with KlaasJan Swager of Foreco</span></p>

Persbericht Foreco Groep

20-11-2017

Bare Tre en Foreco werken samen in de Noorse markt

Foreco gaat met de Noorse partner Bare Tre marketing en sales activiteiten starten in Noorwegen. Het partnerschap gaat zich focussen op de verkoop van NobelWood als alternatief voor tropisch hardhout. Met het product NobelWood FRX biedt Foreco een nieuw en uniek houtproduct. NobelWood is ontwikkeld uit het snelst groeiende naaldhout ter wereld behandeld met een bioresin uit afvalstoffen uit de agrosector. Bare Tre gaat nieuwe mogelijkheden voor NobelWood en de andere delen van de Foreco Groep  in de Noorse markt verkennen.

Bare Tre en Foreco

Het Noorse bedrijf Bare Tre en Foreco slaan de handen ineen om NobelWood (FRX) te introduceren op de Noorse markt. De brandvertragende behandeling kan toegepast  worden op verschillende houtsoorten (bekend onder de naam SafeWood FRX) waarbij nieuwe mogelijkheden voor hout gecreëerd worden. Bare Tre zal zich focussen op houten gevelbekleding met Euroklasse B, gebaseerd op weersbestendige brandvertraging met de techniek van polymeren.

Alternatief voor tropisch hardhout

Foreco heeft NobelWood, het alternatief voor tropisch hardhout, enkele jaren geleden geïntroduceerd. Na een ontwikkelingsperiode van ruim 10 jaar is het gelukt een positie in de Nederlandse markt te krijgen. Vele award-winnende projecten zijn reeds gerealiseerd met deze gevelbekleding en architecten erkennen de mogelijkheden die NobelWood hen biedt.  

NobelWood is een aantrekkelijk alternatief voor tropisch hardhout gemaakt van het snelgroeiende naaldhout ter wereld en afval uit de landbouw (bagasse). Het hout (met FSC certificaat) wordt tot in de kern geïmpregneerd met bio-polymeren om een hoge kwaliteit hardhoutalternatief te creëren. Testen laten zien dat dit houtproduct duurzaamheidsklasse I heeft.

100% hernieuwbaar bouwmateriaal

Het Nederlands Instituut voor Bouw en Ecologie heeft een indicatieve test gedaan om de milieu impact van NobelWood te bepalen. Zij hebben geconcludeerd dat het gebruik van het gepolymeriseerde hout een lagere impact op het milieu heeft dan vergelijkbare bouwproducten. Daarvoor hebben ze NobelWood hun keurmerk DUBOkeur® toegekend.

DUBOkeur® is een classificatiesysteem waarbij verschillende producten van eenzelfde toepassing met elkaar worden vergeleken. Het is gebaseerd op berekeningen met de LCA data.

NobelWood FRX voor brandveilige oplossingen

In samenwerking met Arch Timber Protection heeft Foreco houtproducten ontwikkeld die voldoen aan de huidige brandveiligheidseisen. NobelWood FRX biedt de mogelijkheid om weersbestendige brandvertraging toe te passen zonder de natuurlijke uitstraling van deze houtsoort te verliezen. De brandvertraging geeft een bescherming van Euroklasse B-S1,d0.

Dit houtmateriaal heeft geen onderhoud nodig dus het kan zonder risico toegepast worden bij gevelprojecten waar dit niet mogelijk of gewenst is. Dit biedt op de lange termijn ook financiële voordelen omdat onderhoudskosten voorkomen worden. Daarnaast biedt het verzekeraars en de brandweer de garantie dat het hout volgens het Bouwbesluit is toegepast, ook op de lange termijn.

Uitgebreid getest

De technologie voor NobelWood FRX bestaat al ruim 40 jaar, waarin stabiliteit en veiligheid in diverse projecten is bewezen. De technologie is uitgebreid getest door onafhankelijke partijen. De Engelse Wood Protection Association (WPA) heeft het erkend als het enige geschikte brandvertragende materiaal dat niet uitloogt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met  KlaasJan Swager, marketing directeur van Foreco. Tel. +31 529 43 1548, email: k.swager@foreco.nl

Bekijk hier het persbericht

Espen Nøkleby Rustestuen (links) van Bare Tre met KlaasJan Swager van Foreco